Ayna Yayinevi
Ana Sayfa  |  Kitaplar  |  Yeni Çıkanlar  |  Çok Satanlar  |   Yazılar  |  Site Haritası  |  İletişim
 
Bir deger girmelisiniz !

Yeni Çıkanlar
 
Tanrıça'nın Sihri ve Gü..
Kadîm Pythagoras Kardeş..
Yahûdî Mistisizmi’ne Gi..
Kadîm Viking İrfânı..
Tanrıça Gizemleri..
Yeni Binyılın Toltekler..
Toltek Yolu İle Duygusa..
Yıldızların Şarkısı..
Kadîm Bilgelik..
Aşk, Bekârlık Yemîni ve..
 

Çok Satanlar
 

Kadîm Viking İrfânı..

Tanrıça Gizemleri..
Yeni Binyılın Toltekle..
Toltek Yolu İle Duygus..
Yıldızların Şarkısı..
Kadîm Bilgelik..
İsa ve Kayıp Tanrıça..
Kabballah..
Aydınlanma Nedir?..
Özgürlük Üzerine..

Yazılar
 

Gerçek Dünyâda Şamanla..
Hâlen Varlığını Sürdü..
Jung Mistisizmi’ne Gir..
Kabbalah Bilgeliği..
Kitty Ferguson ve Pyth..
Kutsal Metinlerde “Tan..
Timothy FREKE ve Peter..
Yüzüklerin Efendisi ve..
Zulu Şaman..


Yüzüklerin Efendisi ve Rune Harfleri

- Cengiz Erengil - Ahmet Y. Özbilen
İkinci Edisyon-Mart 2012

1992 yılında Yeni Zelandalı Jillian Sawers İstanbul'da 'Sincerity' ('Samîmiyet' ya da 'İhlâs') üzerine verdiği bir konferansta “Yüzüklerin Efendisi” adlı romanın kahramanı King Aragorn'un Wizard'ının Gandalf; “King Arthur” efsânelerinin  kahramanı King Arthur'un Wizard'ının ise Merlin olduğuna değinmişti. King ya da Kral bizim rûhumuzu temsîl etmekteydi. Wizard ya da Bilge ise bizim içimizdeki bilgeliği temsîl etmekteydi. Samîmî ya da İhlâs ile yaşamak ise, içimizdeki bilgeliğin sesini duyup ona uyarak yaşamak anlamına geliyordu.

1993 yılının sonlarında Turgay Kürüm'ün Hürriyet Gazetesi'nin Pazar ekinde okuduğu bir yazı, Runik Fal'dan söz ediyordu. Runik denen şey, Vikinglerin Yazı Sistemi idî. Turgay Kürüm okuduğu bu yazıda gördüğü Semboller'in bizim Orhun Yazıtlarına çok benzediğini farketti. Bunları neden okuyamıyorlar diye merak etmekten sabaha kadar uyuyamadı. Ertesi günden itibâren Göktürk Alfabesi'nin sistemine göre okumağa çalıştı ve sonunda başarılı oldu.

Yıllar sonra internet sayfalarında Viking Tanrısı Odin'in Türk olduğuna dâir haberler yayınlanmağa başlandı. Haberin kaynağı Profesör Sven Lagerbring idî. Primitive Norse Stones'un ve Central Asian Göktürk Monuments'in dilleri ve sesleri üzerinde yapılan araştırılar, onların form farklılıklarıyla birlikte Runes Harflerini temsîl ettiklerini göstermişti. Orhun Yazıtları'nın keşfedilişi de bu sürecin bir parçasıydı. Heredot tarafından İskit Halkına verilen adın, TYRKAE ya da TURKAE olduğu hakkında yazılar gündem'e geldi. Thucydides'e göre pre-Hellenik yerleşimciler olan ve Arnavutların, Romanyalıların ataları olan Pelasgların (Pelasgian) TYRRHENIAN'lar olduğu gündem'e geldi. Achiles'in Trojan Savaşı'nda Pelasgların (Pelasgian) Mother Goddess'i (Ana Tanrıça) JOVE'ye ve THETIS'e yakardığı gündem'e geldi.

2002 yılında Popüler Sinema Dergisi “SİNEMA”da Senem Erdinç'in “Yüzüklerin Efendisi İki Kule – Orta Dünyada Savaş Var” adlı yazısı yayınlandı.

2004 yılında FOCUS Dergisinde “Orta Dünyadan Felsefe Notları – Tek Yüzük ve Güç” adlı yazısı yayınlandı.

2005 yılında Ahmet Demirhan tarafından “Yüzüklerin Efendisi ve Simyâ” adıyla Türkçe'ye çevrilen ve İnsan Yayınları tarafından yayınlanan “Alchemy in the Middle Earth” adlıönemli kitabın yazarı Mahmoud Shelton ya da nam-ı diğer Sakallı Mahmoud'dan öğrendiğimize göre Wizard kelimesinin kökü, Wisdom kelimesinin kökü ile aynıydı. Orta İngilizce'deki wys/wysard hecesinden geliyordu ki, bilge anlamına gelmekteydi. Genellikle halktan biri olan erkek sihirbâz (‘male folk magician’); filozof (‘philosopher’); azîz (‘sage’) gibi kelimelerle çevriliyordu. Sakallı Mahmoud'un kitabında yazılanlara bakılırsa, Yüzüklerin Efendisi adlı Yüzyılın Romanı'nın ezoterik önemini belirleyen, kitabın temelindeki sembolizm idî, Hermetik Gelenek idî. J.R.R. Tolkien'in motiflerini bir dedektif gibi izleyen Sakallı Mahmoud, Atlantis, Scotland ve Middle East efsânelerine uzanan bağlantılar bulmuştu ve böylece Tolkien'in bu büyük çalışmâsının içindeki Ancient Wisdom ya da Kadîm Bilgeliğin üzerindeki örtüyü kaldırmıştı. Yalnızca Geçmişin Bilgeliği ile değil, fakat Sufizmin 'hâlen canlılığını sürdüren Mistik Simyâ'sı ile bağlantılarını da ortaya koymuştu. İslâm'ın Rûhsallığı ile Tolkien'in Hıristiyanlığı arasındaki gizemli ilişkileri de ortaya çıkarmıştı. Zamânın Sonunda Kutsal Kâse (Grail) Arayışı da tamâmlanacaktı.

2012 yılında Ayna Yayınevi Paul Rhys Mountfort adlı yazarın “Nordic Runes” adlı önemli kitabını “Kadîm Viking İrfânı/İskandinav Runik Alfabesi”adı ile Türkçe’ye kazandırdı. Paul Rhys Mountford, Kelt ve Norse geleneklerinde uzmanlaşmış bir yazardı. Araştırıcıydı ve sayısız workshopların lideriydi.Kadîm Viking İrfânı/İskandinav Runik Alfabesi” adlı kitâbın yanı sıra “Ogam: Ağaçlar ve Kelt Kehânetleri” adlı kitâbın da yazarıydı. Çağdaş bir Pagan topluluğunun aktif üyesiydi.  Eşi ve oğlu ile birlikte Yeni Zellanda’nın Hauraki Körfezi’nde bulunan Waiheke adasında yaşamaktaydı.

Paul Rhys Mountfort “Kadîm Viking İrfânı/İskandinav Runik Alfabesi” adlı  kitâbında, İskandinav (Nordic) Rune Harflerinin güçlü ve derinden dönüştürücü bir Kehânet sistemine sâhip olduğunu bize açıklıyor. Bu sistem, okurlara, Kuzey Avrupa Kültürlerinin Kadîm Bilgelik Geleneğine (wys) giriş imkânı sağlıyor. Bu Rune Harflerinin, tanrılar ve tanrıçalardan, devlerden ve cücelerden, savaşçılardan ve bilgelerden oluşan Kuzeyin Pagan Dünyâsında derin yansıları var.

“Kadîm Viking İrfânı/İskandinav Runik Alfabesi” (“Nordic Runes”) adlı bu kitâp, bir ağacın yapısına benzer bir şekilde, üç bölüm’e ayrılmıştır.

Rune İrfânı (Runelore), Ağacın kökleridir. İlk olarak “Herkesin Babası” Odin tarafından keşfedilen bu eski kehânet sisteminin târihini ve zengin mitolojik geleneğini içermektedir.

Runik İşâretler (Runestaves), Ağacın gövdesidir, yâni içerisinde ilhamî suların damıtıldığı hayâtî özsuyun deposudur. Yaşlı Futhark’daki 24 Rune Harfinin her birinin anlamının tam açıklanışlarını, görselleştiriş egzersizlerini ve gündelik yaşam için pratik dersleri içermektedir.

Rune Harfleri ile Kehânette Bulunmak (Runecasting), Ağacın geleceğin sonsuz olasılıklarına uzanan dallarıdır. Kadîm Rune Harflerinin Kehânet uygulamının geniş kapsamlı rehberi, onların yapılış sanatını, kehânette kullanılışı ve örnek kehânetler ile yorumlanışı içermektedir. İskandinav Rune Harflerinin gösterdiği gibi, Rune Harfleri ile ilgilenmek yalnızca Kaderi Yansıtmaktan çok daha fazlasını yapmaktadır; Sezgiyi geliştirmekte ve genişletmektedir; Kişisel Gelişim alanında, Kendini Keşf  alanında, Kişisel Dönüşüm alanında yeni yollar açmaktadır.

Paul Rhys Mountfort Kadîm Viking İrfânı/İskandinav Runik Alfabesi” (Ayna Yayınevi, Şubat 2012) (“Nordic Runes”, 2003) adı ile Türkçe’ye kazandırılan kitâbında J. R. R. Tolkien’e bir bölüm ayırmıştı.

J.R.R. Tolkien bir Anglo-Sakson ve Filoloji profesörüydü. Kadîm destânların tercümanıydı. Yazdığı Peri Masallarını sesli olarak okumaktan hoşlanırdı. Bestseller romanların yazarı olduğu kadar, iyi bir çizerdi de.

Paul Rhys Mountfort’un deyişiyle Tolkien, Rune Harflerine karşı özel bir hayranlık duymaktaydı. Rune Harfleri,  J. R. R. Tolkien’in romanlarını derinden etkilemişti. Rune Harfleri için de Tolkien’in fantastik kurguları bir dönüm noktası olmuştu. Tolkien sâyesinde popüler hayâlgücü dünyâsında Rune Harflerini çevreleyen câzibe, gizem ve sihir atmosferi genişlemiş ve güçlenmişti. J. R. R. Tolkien hayâtı boyunca on iki dilde uzman olmuştu. Erken yaşlardan itibâren kendine âit bir Dil keşfetmeğe başlamıştı. Inklings Cemiyeti’ne üye olduğunda, ‘Kuzey’e âit her şeye olan sevgisini'

C. S. Lewis ve W. H. Audem ile paylaşmıştı.

J.R.R. Tolkien’in kurgusal mitolojisinin en derin kökleri İskandinav Miti’nden etkilenmişti. 1977 yılında yayınlanan “The Silmarillion” kitabında ve “Kaybolmuş Hikâyeler Kitâbı”nın birçok bölümünde görülen Orta-Dünyâ/Middle Earth fikri, Dokuz-Dünyâlı İskandinav modelindeki Orta Dünyâ/Midgard’dan alınmıştı. 1937 yılında “The Hobbit” yayınlandığında, kapağı halka şeklinde Anglo-Sakson Rune Harfleri ile sarılmıştı. Açılış monografisindeki şu satırlar yazılıydı: “Rune Harfleri ilk olarak, tahta, kaya ya da metal üzerine kazılmak veyâ çizilerek kullanılan eski harflerdi. Bu sebeple de ince ve köşeliydiler. Bu hikâyenin zamânında sâdece Cüceler/Dwarves, özellikle özel ve gizli kayıtlar için, bu Harflerden düzenli olarak yararlanıyorlardı. Onların Rune Harfleri bu kitâpta şimdi çok az kişi tarafından bilinen İngiliz Rune Harfleri ile temsîl edilmekteydi.”

J.R.R. Tolkien'in “The Hobbit” adlı kitâbı büyük bir başarı elde edip de yayıncı devâmını yazmasını ricâ ettiğinde, Tolkien The Lord of the Rings / Yüzüklerin Efendisi”adlı efsâneyi başlattı. Bunun için Ay Rune’ları dizisinden daha fazlasına ihtiyâcı vardı. Tolkien kendi üçleyişini, ki aslında bu altılı bir dizidir, birçok Sihirli Alfabelerle birlikte yaratmıştı. Bunlar elli sekiz işâretli Angerthas Runik Yazıtını içermekteydi. Bu işâretlerin çoğunun temeli Eski Futhark’ı da içeren gerçek Rune Harflerine dayalıydı. Örnekler şunları içermekteydi: FEHU, THURİSAZ, KENAZ, ANSUZ, RAİDO, GEBO, WUNJO, HAGALAZ, ALGIZ, TİWAZ, OTHİLA.

J. R. R. Tolkien’in “Yüzüklerin Efendisi” romanı, Yüzük Kardeşliği/The Fellowship of the Ring”, İki Kule/The Two Towers”, “Kralın Dönüşü/In The Return of the King” adlı kitâplardan oluşuyor. “Kralın Dönüşü/In The Return of the King adlı romanda, Lady Eowyn, Merry’i üzerinde büyük erdemlere sâhip Rune Harfleri olan  kadîm bir Boynuz ile armağanlandırıyor. Paul Rhys Mountfort’e göre, bu satırlar Tolkien’in sihirsel ve aynı zamânda epigrafik geleneklerden yararlandığına dâir iddiâyı desteklemektedir. Bilge Gandalf, imzâsını Rune Harfi ile atar. Bu da bize Odin’in Eski Futhark’taki Ansuz Rune Harfi’ni anımsatır. Odin, İskandinav Miti’nde, Ásgard’daki Şaman Tahtında oturan bir sihirbazdır ya da bilgedir. Çevrede gezindiğinde, Mâvi bir kaftanla kendini gizler, Fötr bir şapkayı olmayan gözünün üzerine çeker ve Büyülü bir ok veyâ asâ ile silâhlanmıştır.

Gandalf da hemen hemen birebir aynı terimlerle aşağıda “Yüzüklerin Kardeşliği/The Fellowship of the Ring” kitâbındaki şiirde açıklanmaktadır:

“Bir Bilgelik Efendisi Tahtında otururdu
Öfkede tez canlı, gülmekte hızlı;
Yaşlı bir adam gibi yıpranmış şapkalı
Dikenli bir Asâya yaslanmıştı.”

Yetiştiriliş tarzı ve inanç bakımından Tolkien, tabîî ki tutucu ve ciddî bir Katolikti. Kesinlikle Okültist veyâ Runik Kâhin değildi. Ancak Pagan temalar onun hayâl gücünü ateşlemişti ve onun Mitolojisindeki çoğu unsurların izleri İskandinav ve Kelt edebiyâtına dek sürülebilir. Sonuçta “Yüzüklerin Efendisi / The Lord of the Rings” kitâbının en can alıcı bölümü olan, sihirli güce sâhip bir yüzük ve onun yıkıcı etkilerinin hikâyesi, Volsunga Saga'sında bulunan eski bir İskandinav temasıdır.

Volsunga Saga’sında Loki’nin gizli işbirliği yüzünden Andvari Yüzüğü’nün lânetini serbest kalır. Tolkien bu metindeki Yüzük Çemberi ile ilgili uygulamı “küçümsemiş” olsa bile, Richard Wagner bu temayı kendi meşhûr operasına, “Ring Circle Opera”ya uyarlamıştır. İlginç biçimde, Eski Futhark ve Anglo Sakson rune yazılarının ilk harfi Fehu’dur ve bu harf, Tolkien’in Ay Rune’larının kaynağıdır. Orta Çağ İskandinav Rune şiirlerinde Fehu, Loki’nin wergild (kan parası) olarak Otter öldürülsün diye verdiği Andvari Yüzüğü ile ilgilidir. Otter, İskandinav mitolojisinde biraz Gollum’a benzeyen bir yaratıktır. Gollum, ismini İbrânîce bir kelime olan Golem’den alır. Anlamı Kabalist Ritüellerde büyücüler tarafından kötü amaçlar için yaratılan cücedir. Her iki karakter de hem denizde hem karada yaşayabilir, şekil değiştirebilir, her ikisinin de kaderi Lânetli bir Yüzük etrâfında döner. Buna bağlı olarak “Rune İşâretlerinde” gördüğümüz Rune Harfleri’nin anlamları  Tolkien’in kurgularına özgü olmaktan çok daha ötedir. Ve onun kurgusal dünyâsı ile Rune İrfânının Kuyusu arasında daha pek çok paraleller çizilebilir.

Tolkien’in kurgusunun büyük ve süre giden beğenilirliği, şüphesiz İngilizce konuşan bir dinleyici kitlesinde ‘Rune’ların alımlanışı konusunda etkili olmuştur. Yeni Zelandalı Peter Jackson’un yönettiği üçlü filmin başarısını düşünmek bunu anlamağa yeter. Halka hitâb eden hayâl gücü anlamında, onları sihir ve gizem, bilgeler, cadılar, cüceler, cinler, entler (Yüzüklerin Efendisi’ndeki Konuşan Ağaçlar) ve Hobbitler’in dünyâsına yerleştirişlerine yardımcı olmuş olabilir.

 

INDEKS

A
Ahmet Demirhan

C
C. S. Lewis

F
FOCUS Dergisi

G
Gandalf

I
Inklings Cemiyeti

İ
İki Kule / The Two Tower

J
J.R.R. Tolkien
Jillian Sawers

K
Kadîm Viking İrfânı / İskandinav Runik Alfabesi
Kaybolmuş Hikâyeler Kitâbı

N
Nordic Runes

O
Ogam: Ağaçlar ve Kelt Kehânetleri
Orta Dünyadan Felsefe Notları – Tek Yüzük ve Güç

Ö
Özgür Atanur

P
Paul Rhys Mountfort
Peter Jackson
Popüler Sinema Dergisi “Sinema”

R
Richard Wagner
Ring Circle Opera – Yüzük Çemberi Operası
Rune Harfleri ile Kehânette Bulunmak (Runecasting)
Rune İrfânı (Runelore)
Runik İşâretler (Runestaves)

S
Sakallı Mahmoud
Senem Erdinç
Sven Lagerbring

T
The Hobbit
The Lord of the Rings / Yüzüklerin Efendisi
The Silmarillion
Turgay Kürüm

W
W. H. Audem

V
Volsunga Saga

Y
Yüzüklerin Efendisi
Yüzüklerin Efendisi İki Kule – Orta Dünyada Savaş Var
Yüzüklerin Kardeşliği / The Fellowship of the Ring

J.Krishnamurti
 

J.K.'nın yaşam öyküsüne, fotoğraflarına, günlüğünden alıntılara, kısa video kayıtlarına ulaşabileceğiniz J.K. köşesi...

 

 


Leylek Kitap


Copyright © Ayna Yayınevi 2011


Cağaloğlu Yokuşu Edes Han No:40 K:2 Cağaloğlu - İSTANBUL
Telefon: 0 212 513 80 19 - Faks: 0 212 513 81 09designed by denizdemirdöven 
Deniz Demirdöven