Ayna Yayinevi
Ana Sayfa  |  Kitaplar  |  Yeni Çıkanlar  |  Çok Satanlar  |   Yazılar  |  Site Haritası  |  İletişim
 
Bir deger girmelisiniz !

Yeni Çıkanlar
 
Tanrıça'nın Sihri ve Gü..
Kadîm Pythagoras Kardeş..
Yahûdî Mistisizmi’ne Gi..
Kadîm Viking İrfânı..
Tanrıça Gizemleri..
Yeni Binyılın Toltekler..
Toltek Yolu İle Duygusa..
Yıldızların Şarkısı..
Kadîm Bilgelik..
Aşk, Bekârlık Yemîni ve..
 

Çok Satanlar
 

Kadîm Viking İrfânı..

Tanrıça Gizemleri..
Yeni Binyılın Toltekle..
Toltek Yolu İle Duygus..
Yıldızların Şarkısı..
Kadîm Bilgelik..
İsa ve Kayıp Tanrıça..
Kabballah..
Aydınlanma Nedir?..
Özgürlük Üzerine..

Yazılar
 

Gerçek Dünyâda Şamanla..
Hâlen Varlığını Sürdü..
Jung Mistisizmi’ne Gir..
Kabbalah Bilgeliği..
Kitty Ferguson ve Pyth..
Kutsal Metinlerde “Tan..
Timothy FREKE ve Peter..
Yüzüklerin Efendisi ve..
Zulu Şaman..


Kabbalah Bilgeliği

Yahûdî Mistisizmi’ne Giriş: KABBALAH - Cengiz Erengil - Ahmet Y. Özbilen


Joshua Abelson
“Jewish Mysticism/An Introduction to the Kabbalah” (“Yahûdî Mistisizmi’ne Giriş: Kabbalah”) adlı, 1913 yılında basılmış olan kitâbında bize Kabbalah Bilgeliği’ni tanıtmaktadır. Yaşamımızın bâzı temel sorularına cevâplar sunmaktadır. Neden varız? Yaşamlarımızın amacı nedir? Nereden geldik? Nereye bağlıyız?

Joshua Abelson’a göre her nefsin kaynağına duyduğu iştiyâk, Tanrısal Sevgi’nin ya da Aşk’ın (Amor) kaynağıdır. Kim olduğumuz, nereden geldiğimiz ve nereye bağlı olduğumuz, aşağıdaki paragraflarda bir nefs yolculuğu olarak açıklanmaktadır.

Shekinah, Tanrısal Varlık ve Huzûr’dur. Zohar metinlerinde Kraliçe (Queen) olarak da anılır. Görkem ondan gelir. Talmudik metinlerde insânın ölüm ânında Shekinah’ı gördüğü yazılıdır. Shekinah’ın görülüşü, nefsin yüksek düzeyi olan Neshamah için eve dönüş sinyalidir. Nefsin evi, Evrensel Nefs’tir. Dünyâsal beden içinde eğitimini tamâmlayanların döndükleri yerdir. Semâvî Kral’ın sarayıdır. Neshamah tekrâr kaynağına tırmansın ve onunla birlik hâline gelsin diye, öncesinde nefs bir sâfiyet ve kemâlât kazanmak zorundadır, çünkü Tanrısal Olan ile insânî olan arasındaki paydaşlık, insânî olan günâh ile kaplı olduğunda bozulmaktadır.   

Bâbil Talmud’unun Sabbath Risâlesi’nde şöyle yazmaktadır: “Shekinah, sâdece bilge olan, güçlü olan ve zengin olan bir kişi ile birlikte yaşar.” Bilge oluş, rûhsal kemâlâtı gösterir; güçlü oluş, fiziksel fakültelerin gelişmişliğini gösterir; zengin oluş, ahlâksal niteliklerdeki, erdemlerdeki kemâlâtı gösterir.  

Tanrısal Kral, nefsin maddî dünyâdaki gelişimini tamâmladığını gördüğünde, o nefs için hasat zâmanı gelmiş demektir. O nefsi Kendisine çağırış zamânı gelmiş demektir. Bu çağrının temelinde sevgi vardır. Kral, sevgili oğlunu ya da kızını sarayına getirsin diye Kraliçe’yi görevlendirir. Shekinah bu Kraliçe’dir. Semâvî Krallık’taki saraya giden yolculukta nefse rehberlik edecek olan, odur.  

Eğer kişi nereden geldiğini ve nereye döneceğini bilmiyor ise, bu dünyâdaki yaşamı sırasında karşılaşacağı yoksulluk, hastalık ve ölüm gibi olaylara nasıl tepki vermek gerektiğini de bilemeyecektir. Ağzından çıkan sözler ve davranışları bunu gösterecektir.

Genellikle ölen kişinin yakınları ağlarlar. Fakat eğer aralarında bir bilge var ise, onlara “Neden ağlıyorsunuz?” diye soracaktır. Neden ağlıyorsunuz? Ölen kişi Kral’ın oğlu ya da kızı değil miydi? O buraya gelmeden önce babasının sarayında yaşamıyor muydu? Bu sebeple Mûsâ, Hakîkati bildiği için, ölünün arkasından ağlayıp yas tutanları gördüğünde, onlara şöyle demiştir: “Sizler Tanrınız olan Rabbin çocuklarısınız. Kendinizi kesmeyin, kaşlarınızın arasını traş etmeyin.” Eğer bütün iyi insânlar bunu bilselerdi, Dünyâ’ya vedâ ediş zamânı geldiğinde neşe ve sevinçle kutlayış çığlıkları atarlardı. Shekinah’ın görkemi ile aralarına inişini kutlarlardı.

Her nefs maddî dünyâda yaşarken, insânlardan, olaylardan ve durumlardan oluşan çeşitli sorunlarla ya da engeller ile karşılaşır. Bu engelleri aşmak için doğa ötesi bir güç ile bağlantı kurmak zorundadır. Bu doğa ötesi güçlerin en büyüğü Tanrısal Ad ya da Tanrı’nın Adı’dır. Her nefs bu Ad’ı bilmek ve bu Ad ile râbıtalı bir şekilde yaşamak zorundadır.

Tanrı’nın Kutsal Adı, O’nun Işıklarından ya da Sefiralarından başka bir şey değildir. Bu Işıklar ya da Sefiralar, Tanrı’nın etkinliğini ve enerji verişini temsîl ederler. Tanrısal Ad, onların bütünlüğüdür. Essenik yazılarda, Tanrı ile evren arasındaki ilişkilerin mistik yönü, Tanrısal Ad ile ilgilidir. Sepher Yetzirah Kitâbı’nda da böyledir. Talmudik ve Midrashik kayıtlarda bu firkin başlangıcı Eski Ahid’e kadar götürülür: “Bu benim ebedî Ad’ımdır ve bütün nesiller boyunca bu Ad ile anılacağım.” Bir başka örnekte de şöyle yazar: “Ey Rab, Senin Ad’ın sonsuza kadar yaşayacak ve bütün nesiller boyunca bu Ad ile anılacaksın.”

Dolayısıyla bir mistik Tanrı’yı rûh rûh’a bir dokunuş ile bilir. Bir ânda bir vizyon görür. Bir ânda, nefsinin sessizliği içinde, kendisi ile konuşan lâtif bir ses duyar. Bu mistiğin nefsi artık hakîkat arayışında tek başınadır. Onun tek başınalığı, Tanrı ile baş başa olan bir nefsin tek başınalığıdır.

J.Krishnamurti
 

J.K.'nın yaşam öyküsüne, fotoğraflarına, günlüğünden alıntılara, kısa video kayıtlarına ulaşabileceğiniz J.K. köşesi...

 

 


Leylek Kitap


Copyright © Ayna Yayınevi 2011


Cağaloğlu Yokuşu Edes Han No:40 K:2 Cağaloğlu - İSTANBUL
Telefon: 0 212 513 80 19 - Faks: 0 212 513 81 09designed by denizdemirdöven 
Deniz Demirdöven